Competition Venues

1. Nikko-shi Hockey Field    

 881 Usuizawa Nikko-shi Tochigi-ken, 321-2333      

2. Hanno City Azu Hockey Field

812-3 Azu Hanno-shi Saitama-ken, 357-0046

3. Hosei University Tama Campas Hockey Field

4342 Aihara-cho Machida-shi Tokyo-to, 194-0298

4. Yamanashi Gakuin Hockey Stadium

2-4-5 Sakeori Kofu-shi Yamanashi-ken, 400-1484

5. Oyabe Hockey Field

21-2 Sunnaichi Oyabe-shi Toyama-ken, 932-0132

6. Echizen-cho Asahi Sogo Athletic Field 

22-35 Asahi Echizen-cho Nyu-gun Fukui-ken, 916-0146

7. Gifu Prefecture Green Stadium

6-1-4 Shimogiri-cho Kagamihara Gifu-ken, 504-0924

8. Ritsumeikan University Hiragino Hockey Field

24 Hiragidani-cho Kamigamo Kita-ku Kyoto-shi Kyoto-fu, 603-8003

9. Oyasato Hockey Field

78 Somanouchi-cho Tenri-shi Nara-ken, 632-0032

10. Coca Cola West Red Sparks Hockey Stadium

In NTT Hiroshima Sogo-ground 799 Kegi Asa-cho Asakita-ku Hiroshima-shi Hiroshima-ken, 731-3351

11. Minari Park Hockey Field

1627-1 Minari Okuizumo-cho Nita-gun Shimane-ken, 699-1511